Start Thuiszorg » Onze Zorgdiensten

Onze Zorgdiensten

Bij Alliance Zorg kunt u terecht voor verschillende thuiszorg en zorgdiensten. Zo bieden wij de volgende diensten aan:

 

Persoonlijke verzorging

Bij Alliance Zorg kunt u persoonsgerichte verzorging krijgen in uw eigen omgeving.

Het doel is het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van alle dagelijkse handelingen gericht op de persoonlijke verzorging. Op een manier zoals u dat wenst en gewend bent. Het uitgangspunt van de ondersteuning is om de zelfredzaamheid te vergroten.

 

Verpleging bij Alliance Zorg

Alliance Zorg biedt verpleegkundige zorg met oog op herstel van gezondheid, of voorkomen van verergering van ziekte of aandoening, waaronder verlichting van lijden en ongemak.

 

Begeleiding ouderen

Alliance Zorg biedt zorg met de begeleiding aan ouderen die nog thuis wonen en die door geheugenproblemen of lichamelijke problemen extra ondersteuning nodig hebben.

 

Palliatieve Zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel.

 

 

Dementiezorg

Alliance Zorg is uniek op het gebied van dementiezorg. Bij Alliance Zorg krijgen de bewoners alle ruimte om hun eigen leven zo goed mogelijk en in alle waardigheid voort te zetten zoals zij dat gewend zijn. Wij willen hen, in de laatste fase van hun ziekte, een zo goed mogelijk leven en een echt thuis bieden. Daarom is dementiezorg bij ons: een relatie opbouwen met onze cliënten. Alleen dan kunnen wij de mensen met dementie geven wat ze verdienen.

 

Gehandicaptenzorg

Heeft u een een (verstandelijke) beperking of zorgt u voor iemand met een (verstandelijke) beperking? Dan weet u hoe belangrijk goede zorg en ondersteuning is. Zorg en ondersteuning die verder reikt dan het invullen van de dagelijkse levensbehoefte. Iedereen verdient namelijk een waardevol leven, want ieder mens telt bij ons! Met aandacht voor en ondersteuning bij persoonlijke behoeften en mogelijkheden én ontplooiing van talenten. Wij staan voor deze zorg.

 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Wij bieden bij Alliance Zorg een volledig en gevarieerd GGZ aanbod aan mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Wij staan voor 'gezondheid die je je eigen familie gunt' en zijn er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden wij veilige menslievende zorg 'in de randstad'. 

 

Huishoudelijke verzorging

Hulp bij het huishoudelijke werk is voor iedereen die dit niet zelf meer kan of niemand heeft die dit kort of langdurig kan overnemen. De hulp is aanvullend, U houdt zelf de regie over de werkzaamheden in overleg met Alliance Zorg.

 

Bij Alliance Zorg werken we in 3 gemeentes. Zo zijn onze zorglocaties: