Start Thuiszorg » Onze Zorgdiensten » Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel.

 

Kenmerken Palliatieve Zorg

  • is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden;
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten;
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd;
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven;
  • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens;
    wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook na het overlijden van de patiënt (ondersteuning bij verliesverwerking);

 

Wat onder palliatieve zorg vallen

Wat onder palliatieve zorg vallen, kunnen we zeggen: van de zorg en aandacht die een partner (of vrijwilliger, verpleegkundige, arts, psycholoog, geestelijk verzorger, etc.) aan een stervende geeft in de laatste dagen van zijn leven tot eventuele bestralingen in een voorstadium van ‘de palliatieve fase’.

 

Wanneer bieden wij bij Alliance Zorg palliatieve zorg aan?

Palliatieve zorgverlening is aan de orde zodra behandelingen die op genezing gericht zijn niet of niet meer genoeg helpen. Afhankelijk van de situatie, kan dagen, weken, maanden of jaren palliatieve zorgverlening vereist zijn. Wilt u meer weten hierover? Vul dan ons contactformulier in of bel met 06-34836207

 

Palliatieve zorg aanvragen?

Heeft u behoefte aan deze vorm van verzorging? U kunt dan bij Alliance Zorg palliatieve zorg aanvragen.

 

Benieuwd naar onze andere zorgdiensten of zorg bij u op locatie?