Verpleging bij Alliance Zorg

Alliance Zorg biedt verpleegkundige zorg met oog op herstel van gezondheid, of voorkomen van verergering van ziekte of aandoening, waaronder verlichting van lijden en ongemak.

 

Onze Verpleegkundigen

U wilt goed geholpen worden als het gaat om uw gezondheid en uw lichamelijk welzijn. Een wond die kan genezen doordat deze goed wordt behandeld, kan het verschil maken tussen thuis moeten blijven en op stap kunnen gaan. En met een juiste pijnbestrijding kunt u misschien toch nog uw visite ontvangen. Onze verpleegkundigen zijn hierdoor gedreven om in de verpleging thuis de beste oplossing te zoeken voor uw situatie. Om zo meerwaarde te geven aan uw dag.

 

Of het nu gaat om:

  • stomazorg,
  • pijnbestrijding,
  • wondverzorging,
  • medicijnen geven,
  • katheterzorg
  • of om het inbrengen van een maagsonde,

 

het is allemaal gericht op herstel van uw gezondheid of op het voorkomen van verergering van uw ziekte of aandoening. Hierbij horen ook verlichting van lijden en ongemak. Verder informeert de verpleegkundige u over behandeling, therapie en mogelijke hulpmiddelen. Wanneer u vragen heeft over uw ziekteverloop, over medicijnen of over andere lichamelijke klachten, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige. Zij beantwoordt uw vragen graag. Zij zet haar professie in om uw levenskwaliteit te verhogen.

 

3 Financieringen in de verplegingszorg

  1. Om verpleging te ontvangen kunt u direct bij ons terecht. Onze wijkverpleegkundige stelt een indicatie voor verzorging. Met deze indicatie, wordt persoonlijke verzorging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering. U betaalt voor deze zorg geen eigen bijdrage.
  2. De zorgkosten voor langdurigere / complexere zorg worden vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als de (toekomstige) cliënt beschikt over een passende indicatie. Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) is de instantie die uw zorgbehoefte indiceert. Alliance Zorg kan  u  indien gewenst ondersteunen met het aanvragen van de juiste indicatie. Via het Centraal Administratiekantoor (CAK) betaalt u een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage aan de overheid voor de ontvangen zorg. De hoogte hiervan kunt u berekenen op www.hetcak.nl.
  3. Wanneer u particulier de zorg wilt bekostigen of deze wilt inkopen met een persoons gebonden budget (pgb), dat kunt u direct contact met ons opnemen. U ontvangt periodiek een factuur voor de geleverde zorg.

 

Onze medewerkers bij Alliance Zorg geven u graag meer informatie over deze verschillende vormen van financiering van zorg.

 

Verpleging Aanvragen?

Heeft u behoefte aan deze vorm van verzorging? U kunt dan bij Alliance Zorg eenvoudig verpleging aanvragen.

 

Benieuwd naar onze andere zorgdiensten of zorg bij u op locatie?