Persoonsgebonden Budget | PGB

Wat houdt een PGB in?

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in.

Uitleg Persoonsgebonden budget:

  1. Stappenplan & uitleg PGB
  2. Hoe vraagt u een pgb aan?
  3. Wanneer betaalt uw zorgverlener?
  4. Hulp bij mijn PGB
  5. Inzicht in uw budget
  6. PGB van uw zorgverzekeraar

 

De belangrijkste voorwaarden van een PGB 

  • U vult het aanvraagformulier in en beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
  • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener.
  • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit is voor sommige zorgprofielen verplicht. Deze vertegenwoordiger, heet ook wel ‘gewaarborgde hulp’. Het kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.
  • U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

 

Hoe vraag je een PGB aan?

Waar u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Bij Alliance Zorg kunt u kiezen uit de volgende zorgdiensten:

 

Alliance Zorg helpt u bij de aanvraag van uw PGB. 

Neem contact op met ons met de hulp van het aanvragen van uw PGB: