Start Thuiszorg » PGB » Stappenplan & uitleg

PGB Stappenplan & uitleg

Hier leest u meer over het persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunt u zelf uw zorg regelen.

 

Wie krijgt PGB

U kunt een PGB krijgen als u thuis door ziekte, handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. Hiermee koopt u uw zorg in.

 

U kiest zelf door wie u verzorgd wordt. Dit wordt een zorgverlener genoemd. Met uw zorgverlener maakt u afspraken over het werk, de tijden dat u zorg krijgt en het bedrag dat u daarvoor betaalt.

 

Hoe vraagt u een PGB aan

U kunt zelf een PGB aanvragen. Soms heeft u verschillende soorten zorg nodig. Kijk dan per ‘soort zorg’ wat u moet doen en bij wie u moet zijn.

 

  • Zorg met ondersteuning: als u thuis begeleiding, vervoer of hulp bij het huishouden nodig heeft.
  • Jeugdhulp: als u hulp nodig heeft voor iemand die jonger is dan 18 jaar.
  • Langdurige zorg: als u de hele dag thuis en soms ’s nachts zorg of toezicht nodig heeft.
  • Verpleging en verzorging: als u thuis persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft.

 

Van wie wilt u zorg krijgen?

U kiest zelf door wie u verzorgd wordt. Dit is dan uw zorgverlener. Het kan bijvoorbeeld een zorginstelling zijn, maar ook een familielid of uw partner.

U maakt met uw zorgverlener afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt.

U zet deze afspraken samen op papier en we noemen dit een zorgovereenkomst.

 

Hoe vult u een zorgovereenkomst in

Welke zorgafspraken u op papier zet in uw zorgovereenkomst, hangt af van welke zorgverlener u heeft.

Om u te helpen, heeft Alliance Zorg voorbeelden voor verschillende situaties gemaakt.

 

Bekijk welke zorgovereenkomst u moet gebruiken.

  • Zorginstelling: als uw zorgverlener in dienst is bij een thuiszorginstelling, uitzendbureau of bemiddelingsbureau, of
  • Zorgverlener: als uw zorgverlener voor zichzelf werkt, of
  • Partner of familielid: als uw zorgverlener uw partner of een familielid is.

 

Lees ook: hoe vraag ik een persoonsgebonden budget aan?